Get Adobe Flash player

Aby okna i drzwi balkonowe funkcjonowały bez zastrzeżeń, konieczne jest przynajmniej raz w roku przeprowadzenie następujących czynności:

 1. Elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo, należy regularnie sprawdzać. 
  Kontroli poddawane jest mocowanie oraz stopień zużycia.
 2. Wszystkie elementy ruchome należy smarować, względnie oliwić.
 3. Do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki, które w żaden sposób 
  nie wpływają na powłoki antykorozyjne okuć obwiedniowych.
 4. Należy dbać, aby kanały odprowadzające wodę były drożne. W oknach PCW ościeżnica w dolnej poziomej części wyposażona jest w otwory odwadniające, których zadaniem jest odprowadzenie wody, która może dostać się do środka okna podczas  opadów atmosferycznych.
 5. Okna PCW należy czyścić domowymi środkami czystości z wyłączeniem środków żrących i preparatów do szorowania oraz wybielaczy.
 6. Zabrania się mycia uszczelek środkami żrącymi, preparatami do szorowani lub wybielaczami.
 7. Uszczelkiw oknach PCW należy konserwować dwa razy do roku przez ich natłuszczenie wazeliną techniczną lub gliceryną.
Odsłon artykułów:
113504

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.

www.OKNOKAN.com.pl, 2013. All Rights Reserved.