Get Adobe Flash player

Blokada błędnego położenia klamki

Uniemożliwia samoistne przemieszczenie się okucia - górnego zawiasu, zabezpieczając skrzydło podczas uchylania lub otwierania. Jest zintegrowana z podnośnikiem skrzydła.

Dekompresja

b_220_200_16777215_00_images_stories_okna_porady_abc.gifWycięcia uszczelki na odcinku od 3 do 5cm w jej górnej części, czego efektem jest uzyskanie wyrównania ciśnienia w komorze pomiędzy ościeżnicą, a skrzydłem, co usprawnia drenaż okna.

 

 

 

 

 

 

 

Infiltracja - Rozszczelnienie okien

Z uwagi na wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza przez okna i drzwi balkonowe otwierane, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z 1995r.,poz.46. §148.2), z późniejszymi zmianami, (Dz.U. nr 10 z 1997r. nr.132, poz.878) okna i drzwi systemu Deceuninck bez szczelin infiltracyjnych mogą być stosowane wyłącznie w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia do nawiewu powietrza, umożliwiające wymianę zużytego powietrza w pomieszczeniach odpowiednio do niezbędnych potrzeb wentylacji. Natomiast w pozostałych przypadkach mogą być stosowane okna i drzwi balkonowe, w których wykonano szczeliny infiltracyjne.

Fabryka Okien Wafam standardowo sprzedaje okna bez szczelin infiltracyjnych, przystosowane do pomieszczeń wyposażonych w urządzenia z regulowanym nawiewem powietrza, umożliwiające wymianę zużytego powietrza w pomieszczeniu odpowiednio do niezbędnych potrzeb wentylacji. W pomieszczeniach bez regulowanego nawiewu powietrza, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, Kupujący zobowiązany jest wykonać szczeliny infiltracyjne.

Instrukcja rozszczelniania okien

Wykonanie szczelin infiltracyjnych oknach i drzwiach balkonowych w celu uzyskania współczynnika infiltracji powietrza w przedziale zgodnym z postanowieniami pkt.2.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.09.1997 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z 1997r. nr.132, poz.878). W celu uzyskanie przez okna i drzwi balkonowe współczynnika infiltracji powietrza w przedziale zgodnym z postanowieniami w/w rozporządzenia tj. a=0,5÷1, należy wykonać szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zgodnie z Aprobatą Techniczną. Na każde życzenie Kupującego, Aprobata Techniczna jest do wglądu w siedzibie fabryki lub punktach handlowych fabryki Wafam.

Mikrorozszczelnienie (inaczej: mikrowentylacja)

Jest to specjalna funkcja okuć obwodowych umożliwiająca takie otwarcie okna (w kwaterach RU), w którym pomiędzy ramą i ościeżnicą pozostaje niewielka szczelina. Skrzydło okienne jest minimalnie otwarte, tak by zapewnić ciągłe wietrzenie pomieszczenia.

Podnośnik skrzydła

Element okucia umożliwiający precyzyjne i bezoporowe uniesienie skrzydła we właściwe położenie. Jest zintegrowany z blokadą klamki.

Typy okien i sposoby ich otwierania:

okno_rozwierano_uchylne.gif okno_rozwierne.gif okno_uchylne.gif okno_r_r_u.gif

Okno rozwierano - uchylne (RU)
Lewe Prawe


Okno rozwierne (R)
Lewe Prawe

Okno uchylne (RU)

Okno rozwierne + rozwierano - uchylne (R + RU)


Sposoby otwierania okien określamy patrząc od wnętrza pomieszczenia. Rysunki są przykładowymi rozwiązaniami.


Wentylacja higrosterowana aereco


System wentylacji higrosterowanej firmy aereco został opracowany we wczesnych latach osiemdziesiątych. Polega on na dostosowaniu wymiany powietrza w mieszkaniach do aktualnych potrzeb. Wskaźnikiem decydującym o ilości doprowadzonego i usuniętego powietrza jest wilgotność względna panująca w pomieszczeniach. Poziom wilgoci w mieszkaniu jest związany bezpośrednio z liczbą użytkowników oraz z codziennymi pracami w wyniku których, emitowana jest para wodna (pranie, gotowanie, kąpiel).

System umożliwia doprowadzenie powietrza zewnętrznego - do tego celu służą nawiewniki higrosterowane, oraz zapewnia regulacje ilości powietrza usuwanego - za tą część odpowiedzialne są kratki higrosterowane wywiewne lub wyciągowe. Elementy te są wyposażone w czujnik składający się z kilku taśm poliamidowych. Pod wpływem zmieniającej się wilgotności taśma wydłuża się bądź skraca, jednocześnie zmieniając przepustowość nawiewnika lub kratki. W wyniku tego zmienia się ilość powietrza, która może przepłynąć przez element.

Higrosterowanie

To uzależnienie przepływu powietrza przez elementy wentylacji od wartości wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia.
Nawiewniki i kratki higrosterowane, bez użycia i elektroniki dostosowują ilość przepływającego powietrza do rzeczywistych potrzeb. Czujnik higroskopijny zamontowany w elementach systemu mierzy nieprzerwanie poziom wilgotności względnej w pomieszczeniach i steruje ilościami przepływającego powietrza. Dokonuje się to samoczynnie, niezawodnie, z oszczędnością energii, bez hałasu i bez ingerencji użytkowników oraz z gwarancją optymalnych warunków higienicznych.


System aereco jest dostosowany do każdego budynku, zarówno nowego i starego. Każdy człowiek podczas oddychania dostarcza ok. 40 g pary wodnej na godzinę. Dalsze zanieczyszczenia są emitowane podczas wykonywania takich czynności jak: kąpiel, gotowanie, pranie itd. Wilgotności względna w pomieszczeniu wzrasta. Efektem tego są pogarszające się warunki higieniczne w pomieszczeniu, jest duszno, zaparowują okna a na ścianach w wyniku zawilgocenia powstaje grzyb. Aby uniknąć takich problemów należy zadbać o odpowiednią wentylacje.

Odsłon artykułów:
112099

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

www.OKNOKAN.com.pl, 2013. All Rights Reserved.